Duyurular

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

2017 Türk Takımı Seçmeleri

1985 yılından beri Dünyada 38 ülkede her yıl yapılan STIHL® TIMBERSPORTS® Ulusal kütük kesme yarışmaları ilk kez 2012 yılında ülkemizde de gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı için de aşağıda belirtilen şartlara ve takvime uygun olarak yapılacak Türkiye Şampiyonası sonrasında takıma girmeye hak kazanan sporcular Ülkemizi temsilen 2017 Dünya Şampiyonasına katılacaktır.

Bu amaçla hazırlanan başvuru formunu web sitemizde bulabilirsiniz. Gelecek başvurular öncelikle tarafımızca değerlendirilecek ve yarışmaya katılımı uygun görülen adaylar seçme ve eğitim kamplarına davet edilecektir.

Katılımcı Olmanın Şartları;

  1. TC. vatandaşı olmak,
  2. 18 yaşından büyük ve 30 yaşından gün almamış olmak,
  3. Bedensel şartları itibariyle böyle bir yarışma için uygun olmak (En az 1,78m boy, L, XL beden ölçüsü tercih nedenidir),
  4. Seyahata engel hali bulunmamak, kampları katiyen aksatmamak,
  5. Temiz kağıdı bulunmak, vize ve pasaport engeli bulunmamak

2017 Sezonu İçin Yarışma Takvimi ve İşleyiş Aşağıdaki Gibi Olacaktır

01.12.2016 – 22.02.2017 Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi.

27.02.2017 değerlendirme sonucu adayların tespiti ve web sitemizden ilan edilmesi.

Seçmeler; 04-05.03.2017 tarihinde İstanbul’da 2 günlük kamp ve eğitim süreci sonunda yapılacaktır.

Seçmeler sonucu ileri düzey eğitimlerimiz başlayacaktır. Eğitim Kamplarımıza hangi sporcuların hangi tarihlerde katılacağı internet sitemizde “Takvim” başlığı altında detaylandırılmıştır.

2012 yılından beri eğitim gören sporcular olduğu gibi geçen sene yeni eğitim almaya başlamış sporcularda mevcuttur. Bu nedenle sporcularımızın seviyesi aynı olmayıp gruplar bazında eğitim verilmektedir. Yeni başlayacak sporcular içinde çaylaklar grubu kurulmuştur. Ancak sene içerisinde gösterilen başarıya göre gruplar arasında sıçrama yaşanabilmektedir.

STS Türk Takımı Takvim bölümünde yer alana tarihlerde İstanbul'da ileri düzey eğitim kamplarına katılarak STIHL TIMBERSPORTS Dünya Şampiyonasına hazırlanacaklardır.

Atletler katıldıkları her kamp için 80TL/kamp günü harcırah alacaklardır. Yol masrafları, yemek ve konaklama tarafımızdan karşılanmaktadır. (Sadece 1.Etap Seçmeler için geçerli değildir)

Türkiye Şampiyonası sonucu takıma giren ilk 5 atlete ise toplamda 6000TL değerinde ödül dağıtılacaktır. Ödül dağıtımı alınan puanlara gore saptanacaktır. Puanlama sistemi Dünya Şampiyonası ile aynı olacaktır.

Dünya Şampiyonası katılım harcirahı 2000TL olup Dünya Şampiyonasına giden tüm sporcuların konaklama, yol, vize, pasaport vb masrafları tarafımızdan karşılanır. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi sonucu ayrıca ödül dağıtımı yapılmakta olup, ödül tutarları milli duyguların önüne çıkmaması için açıklanmamaktadır.

Şirketimizce yapılacak organizasyonda tüm katılımcıların konaklama, yemek ve ulaşım giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.(Eleme kampları hariç). Otel ekstra (mini bar, içecek gibi) ve diğer ekstra harcamalar ise katılımcıların kendilerine aittir.

Yarışma ile ilgili tüm alet ve gereçler tarafımızdan verilecek, yurtiçi ve yurtdışı tüm organizasyonlar da tarafımızca gerçekleştirilecektir. Ödül ödemeleri, ilgilinin banka hesabına yapılacaktır. Dünya şampiyonası için uçak biletleri dahil ulaşım ve konaklama masrafları, hava alanı vergileri, vize ve pasaport defter harçları tarafımızdan karşılanmaktadır.

Yarışma Disiplinleri

1. Standing Blok Chop
Standing Blok ChopBu disiplin, bir balta ile ağaç kesme yarışmasıdır. Emniyetli ve sıkı bir şekilde dik olarak yerleştirilen 30 cm capındaki ahşap bir blok her iki tarafından vurmak suretiyle mümkün oldugunca kısa sürede kesilmelidir. Baltayı doğru yere vurmak ve güçlü vuruşlar yapmak bu disiplinde hızlı bir başarı elde etmek için önemli faktörlerdir. Bu dalda en iyi sporcuların puani 20 saniyenin altındadır.
2. Underhand Chop
Underhand ChopBu disiplin, devrilmiş ve yatay sekilde duran bir ağacı kesme canlandırmasıdır. Sporcuların yatay konumlandırılmış bir blok üzerinde durmak suretiyle ve kendi baltalarını kullanarak 32 cm kalınlığındaki ağaç gövdesini kesmeleri gerekir. Ağaç gövdesi her iki tarafından da kesilmelidir. Tek taraftan kesim yarışmacının yarışma dışı kalmasına sebep olur. Bu disiplinde Avrupadaki en iyi puan 20 saniyenin altındadır.
3. STIHL Stock Saw
STIHL Stock SawBu disiplininde tüm yarışmacılar STIHL'in standart zincirli testeresi MS660 kullanırlar. Testere bir süre ısındıktan sonra yere bırakılır. "Başla" sinyalinin verilmesi ile testere yerden alınır ve çapı 40 cm olan ahşap bloktan belli kalınlıkta iki tane disk kesilir. Bu disklerden biri testerenin yukarıdan aşağıya diğeri aşağıdan yukarıya hareketi ile kesilmelidir.
4. Single Buck
Single Buck46 cm çapında yatay konumda duran ahşap bloktan bir disk kesilmelidir. Bu işlem sırasında yaklaşık 2 metre uzunlugunda crosscut testere kullanılır. Bu kesim sırasında sporcunun ritmi ve dinamizmi değerlendirilir. Testerenin ahşap üzerinde rahat hareket edebilmesi için testere yağlı sıvı ile sprey edilebilir. Buna ek olarak, bir yardımcının disk ve gövde arasına takoz yerleştirmesine de izin verilir.
5. Hot Saw
Hot SawBu disiplinde, özel ayarlanmış, son derece güçlü motorlu testereler kullanılır. Amaç, 46cm çapında yatay olarak konumlandırılmış bir ağaç gövdesinden belli kalınlıkta 3 adet diski mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kesmektir. Bu disiplinindeki en büyük zorluk 62 hp gücündeki motorolu testereye yarışma süresince aynı konsantrasyonla hakim olabilmektir. 27kg ağırlığında ve zincir hızı 240km/h olan bu testereler için sporcuların yüksek seviyede güç kullanmaları gerekmektedir.
6. Springboard
SpringboardBu disiplinde önce iki kalas, tramplen görüntüsü oluşturacak şekilde dikey duran bir ağaç gövdesine yerleştirilir. Daha sonra ağaçın üst kısmında, yerden 2.8m yükseklikte duran 27cm çapındaki ağaç blogunu kesmek için bu tramplenlerin üzerine cıkılır. Springboard hassas ve güçlü bir teknik gereksinimi yanında sporcuların denge ve becerilerininde önem taşıması nedeniyle "üst seviye disiplin" olarakta anılır.

Disiplinlerde Kullanılacak Ürünler